Email Company

Email Company บริการสร้าง Email ในชื่อบริษัทและองค์กรของคุณเอง มีหน้าเว็ปในแบบสไตล์องค์กร ของคุณเอง

หน้าเว็ปเข้าใช้งานลูกค้าของเรา
ลิ้งค์เข้าพร้อมใช้งานได้ทันที หลังจากลูกค้ากำหนดชื่อ Email และส่งให้เราเซ็ตระบบ Email องค์กรของคุณแล้ว

บริการติดตั้ง Mozilla ThunderBird (โปรแกรม ThunderBird โปรแกรมส่งเมล์ รับเมล์  รองรับภาษาไทย