สามารถเลือกเพลงได้…..ตามสไตล์คุณ

Longevity Love   ความสามารถ ยังให้ลูกค้าเลือกเพลงได้ ตามสไตล์คุณ เพลงจะเล่นอัตโนมัติเมื่อผู้ถูกเชิญได้ส่งข้อความตอบกลับ